Hơn 6.700 công chức ‘hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực’

Báo cáo của 19 Bộ và 45 địa phương năm 2018 cho hay khoảng 1.700 công chức và hơn 4.200 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo báo cáo Bộ Nội vụ gửi đại biểu Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7, tính đến cuối tháng 4, Bộ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 Bộ, ngành Trung ương và 45/63 địa phương.

Theo đó, số công chức năm 2018 là hơn 284.600 người, có gần 76.700 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khoảng 197.400 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 6.700 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, và khoảng 1.700 người không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng số viên chức ở các cơ quan đã báo cáo là hơn 1,1 triệu người, số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hơn 300.800, hoàn thành tốt nhiệm vụ là gần 740.800, hoàn thành nhiệm vụ 70.000 người và không hoàn thành nhiệm vụ là hơn 4.200 người.

Người dân làm thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền. Ảnh: PV

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Nội vụ thực hiện 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch, chủ yếu về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Qua đó, thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm như: giao và sử dụng biên chế hàng năm vượt quá chỉ tiêu; giao chỉ tiêu biên chế viên chức làm việc của công chức; trưng tập viên chức của đơn vị sự nghiệp làm công việc chuyên môn trong cơ quan, đơn vị hành chính; ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước…

Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 15/10/2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tinh giản là 40.500 người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *